Upplev Bôgda

Är ett informationsblad som 2 gånger per år, går ut via Posten till alla hushåll i postnummerområdena 534 60, 534 61, 534 62 och 534 91. Når totalt 1700 hushåll.

Detta blad är ett samarbete mellan föreningarna i Vedum och Larv med omnejd och Studieförbundet Vuxenskolan. Förhoppningsvis leder detta sammarbete till att fler få ta del av vad som är på gång i vårt område och att alla får fler som kommer på sina evenemang!

Hur går det till?
Upplev Vedum och SV samlar in föreningarnas program och sammanställer materialet. Detta görs senast 5 veckor före utsatt datum för utskick. Mejlas till Kaisa Vindrot.
När detta är klart, träffas alla för ett korrekturmöte för att diskutera eventuella krockar i kalendern ca 3 veckor innan utskick.
SV trycker sedan upp bladet och lämnar det till Posten. Posten ska ha det 1 vecka före det datum vi vill a det utgivet.
Bladet kommer att gå som samhällsinformation och INTE delas ut på någon av de dagar som reklam delas ut. 

Kostnad
De föreningar som tillhör Studieförbundet Vuxenskolan får vara med utan kostnad, mot att de rapporterar in sin verksamhet (studiecirklar och kulturarrangemang) till dem. Tillhör man ett annat folkbildningsförbund, kan man via det egna förbundet be att få vara med och att kostnaden dras från sin "pott".
Tillhör man inget annat förbund, går det bra att ansluta sig till Studieförbundet Vuxenskolan.

Vill man inte göra det eller är företagare, kan man vara med mot en annonskostnad:
helsida 750:-, halvsida 563:-, tredjdelssida 375:-, fjärdedelssida 190:- och radannons i kalendern 30:-. Priserna är inklusive moms.
Bokas hos SV. 

SV står således för sammanställning, tryck och utskick.

Att tänka på:
Varje förening måste ha en (1) kontaktperson som SV kan kontakta.
För att bladet ska få räknas som samhällsinformation, får inga priser anges. Se detta blad som en "blänkare" och hänvisa till hemsida eller kontaktperson.

Kalendern på Upplev Vedum hemsida
Alla evenemang som kommer att finnas på bladet kommer också att finnas i kalendern på upplevvedum.se
Här kan ni naturligtvis be oss att lägga till evenemang med kort varsel!

Utskick av nr 1 2017 är planerat till den 20 januari och sträcker sig fram till 31/7. Manusstopp är den 6 januari.

Frågor?
Kontakta då gärna Kaisa Vindroth via mejl eller på 0512- 339 83.
 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan