Aktiva Vedum

Bakgrund
Projektet Aktiva Vedum initierades främst av handlarna i Vedum med önskemål om att göra fler delaktiga i ortens utveckling. 

2005 samlades Vedums köpmannaförening till en framtidsdag där man tillsammans funderade över vad som var Vedums positiva sidor och Vedums brister. Efter att ha kartlagt behov och möjligheter punktade man ned idéer kring hur man skulle gå till väga för att ta tillvara på möjligheterna och minska bristerna. Resultatet blev att bl.a. Köpmannaföreningen tillsammans med övriga invånare och föreningar bildade en ideell förening som kallas Aktiva Vedum.

Leader+ och Sparbanksstiftelse- medel till föreningsbildande och Vedums Borgmästare

Föreningen Aktiva Vedum sökte projektmedel och blev beviljade 2 gånger till sin verksamhet som kan liknas vid en paraplyorganisation med fyra arbetsgrupper: informationsgruppen; marknadsföring och press- kontakter Samhällsgruppen; samhällsfrågor, Evenemangsgruppen; ordna olika evenemang och Föreningsgruppen sammanhålla information från föreningar, Köpmannaföreningen och Evenemangsgruppen..
Föreningen skulle också rösta fram en Borgmästare genom ett demokratiskt val, vilket gjordes två gånger. Till detta fick vi även pengar från Sparbanksstiftelsen.
Föreningen skulle också skapa en gemensam kalender för föreningar och andta aktörer kring Vedum för att samordna aktiviteter, evenemnag m.m.

Projektet ledde till att starta eller förbättra samarbete och samordning för att boende, föreningar och företag som skall utveckla Vedum ytterligare. Målet var att höja livskvaliteten för de boende, få större kundunderlag för handeln och fler invånare. Det är alltid önskvärt med ett ökat invånarantal för att både kommunal och privat service ska kunna bibehållas. Projektet syftade till att enbart gynna intressenter i Vedum med omnejd. Enskilda intressenter kan via projektet få inspiration till marknadsföring och utveckling men projekt riktar sig främst till Vedum som kollektiv.

Aktiva Vedum arbetar med demokratiutveckling särskilt riktat till ungdomar och pensionärer.

Leader+  och Sparbanksstiftelse- medel till Upplev Vedum, ett upplevelseprojekt i trakten kring Vedum
Nästa projekt fick som arbetsnamn "Presenter från Vedum" som senare blev Upplev Vedum med en egen hemsida där målet var att samla alla gårdsbutiker, aktiviteterm upplevelser och kultur på samma ställe. Att vara ett nav för alla inom turism- näringen. Helt enkelt ett enda ställe för besökande att hitta allt som finns i trakten kring Vedum.

Vad har då Aktiva Vedum och Upplev Vedum gjort?
- Stöttat nolltolleransgruppen. 
- Tillsammans med Intresseföreningen gjort tätortsvandringar för förbättringar.
- Tillsammans med Köpmannaföreningen, Sv. kyrkan, Lions och scouterna  genomfört Påskaktiviteter, Reflexvandring, Vårmarknad, Nationaldagsfirande, Midsommarfirande, Cykeldagar, Höstmarknad, Julmarknad och Nyårsfirande.
 Tillsammans med bygdegårdsföreningarna genomfört familjerally och potatisbuffe.
- Vi har tack vare att vi haft en borgmästare varit med i olika tidningsartiklar bl.a tidningen Land.
- Tillsammans med Köpmannaföreningen delat ut inflyttningspärmar och nu inflyttningspåsar med information och rabattkuponger.
- Vi har gått på olika utbildningar om marknadsföring och turism.
- Vi har varit runt på olika större marknader och marknadsfört Vedum men även via radioreklam, annonser och turistbilagor.
- Vi har tillsammans med andra föreningar uppmärksammat duktiga Vedumsbor inom idrott, musik skytte m.m.
- Vi har tryckt på kommunen vid olika samhällsfrågor bl.a Vidhemsgårdens stängning, bankomaternas vara eller icke vara.
- Vi har ordnat stormöte där invånarna i Vedum har fått säga sitt om vad vi ska jobba med .
- Vi har skapat upplevelsepaket med presentkort, skapat hemsida och kalender.
- Tillsammans med Köpmannaföreningen tagit fram julklappslådor med lokalproducerat innehåll.

Bidragen som Aktiva Vedum får går däremot endast till sådant som berör alla samtidigt, (tex. att marknadsföra Vedum). Aktiva Vedum delar alltså inte ut pengar till andra föreningar i bygden. På så vis är alla föreningar självständiga.

Medlemsskap 
Alla som bor i Vedumsbygden är automatiskt medlemmar i Aktiva Vedum. Som familj kan man betala in en frivillig medlemsavgift på 100 kr och som företag 500 kr, för att stödja vårt framtida arbete för bygden.
Föreningar har gratis medlemsskap i Aktiva Vedum under förutsättning att föreningen själv bistår Aktiva Vedum med information och eget engagemang.

Bankgironr. 5964-0201 
Org.nr: 802435- 3446

Projektansvarig Carina Johansson
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan